Nieuwe verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid

Op zondag 1 juli 2018 zal de Wet Peeters in voege treden. Voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw betekent dit dat zij vanaf dan verplicht zijn een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de werven waarvan de bouwvergunning wordt afgeleverd vanaf 1/07/2018.

We werken een volledig aanbod uit afgestemd op uw verschillende behoeften. Een aannemer die enkel zijn eigen werk en dat van zijn onderaannemers wenst te verzekeren kan dat doen in een polis per werf of in een abonnement. Voor de aannemer die kiest voor een abonnement eigen aansprakelijkheid reiken wij een specifieke oplossing aan.

Wat is er verzekerd?

Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid

 • De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid dekt de aansprakelijkheid voor grove gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang kunnen brengen.
 • De fout van de verzekerde moet worden bewezen om hem aansprakelijk te kunnen stellen.
 • De aannemers en architecten kunnen aansprakelijk gehouden worden voor een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken.

Wanneer geldt deze wettelijke verplichting?

 • De verzekering is verplicht voor nieuwbouw en renovatiewerken aan woningen in België waarbij de tussenkomst van een architect noodzakelijk is.
 • De wet definieert een woning als volgt: meer dan 50 % van de oppervlakte is bestemd voor bewoning. Kantoorgebouwen, studentenkoten, rusthuizen en industriegebouwen vallen dus buiten het toepassingsgebied van de verplichte verzekering.
 • De verzekerde aansprakelijkheid moet gelinkt zijn aan problemen met de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw. De problemen op het vlak van waterdichtheid moeten de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.
 • De verzekering moet de wederopbouwwaarde van het gebouw waarborgen tot 500 000 euro. Als u ervoor koos om het gebouw te verzekeren voor een bedrag hoger dan 500 000 euro, bent u uiteraard gedekt voor dit gekozen bedrag. Schade van minder dan 2500 euro is altijd uitgesloten.

Hoe kunt u zich verzekeren?

U hebt de keuze om een verzekering te nemen voor een volledig jaar of per project. In principe moet iedere partij zich individueel verzekeren, maar de wet staat toe om een globale polis af te sluiten die de tienjarige aansprakelijkheid van alle actoren in het ruwbouwproces dekt.

Enkele tips

 • Neem als bouwheer of totaalaannemer één globale polis voor de gehele werf. Zo is elke aannemer die werken uitvoert, verzekerd in de polis is er slechts één verzekeraar betrokken bij een schadegeval
 • Overleg met ons om de beste oplossing te vinden voor uw bouw- of renovatieproject.
 • Zorg ervoor dat alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces (architect, bouwheer, aannemers, …) weten wat de gekozen verzekeringsoplossing is.  Zo vermijdt men dat de aannemer of bouwheer dubbel verzekerd is en dat de premie twee keer betaald moet worden.
 • Neem uw werfverzekering (ABR) en tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Dat vermijdt latere discussies.
 • Bepaal de totale waarde van de geplande werken. Binnen het wettelijke kader bent u verzekerd tot 500.000 EUR. Verzekering boven dit bedrag is eveneens mogelijk .
 • Controleer of uw verzekeringspolis vanaf de voorlopige oplevering in voege gaat.

Ons kantoor stelt alles in het werk om u een totaaloplossing te kunnen bieden.