Hospitalisatieverzekering

stethoscope, hospital, doctor-840125.jpg

Wat is een hospitalisatieverzekering?

In België is het wettelijk verplicht u aan te sluiten bij een ziekenfonds voor een ziekteverzekering. Een ziekteverzekering dekt echter niet alle medische kosten. Om uzelf en uw gezin te beschermen tegen hoog oplopende ziekenhuiskosten neemt u best nog een aanvullende hospitalisatieverzekering.

Er zijn verschillende dekkingen en formules mogelijk. Onder andere volgende zaken kunnen gedekt worden:

  • verblijf in het ziekenhuis, zelfs bij daghospitalisatie
  • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie
  • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die u krijgt tijdens de hospitalisatie
  • vervoer met een ziekenwagen
  • rooming-in voor ouders die bij hun gehospitaliseerde kind (maximaal 16 jaar) willen blijven
  • thuisbevallingen en kraamzorg
  • Eventuele kamer- en ereloonsupplementen
  • palliatieve verzorging in het ziekenhuis

Hoe wordt de prijs bepaald?

De prijs is onder meer afhankelijk van de hoogte van franchise die u kiest. Dit zijn de kosten die u voor eigen rekening neemt vooraleer de verzekering tussenkomt. Daarnaast kan u ook een korting genieten als u kiest voor een tweepersoonskamer in plaats van een éénpersoonkamer en is er ook korting beschikbaar indien meerdere mensen van uw gezin zich aansluiten. Een laatste meespelende factor in de prijs is de leeftijd. Hoe ouder u wordt, hoe meer risico op een hospitalisatie.

Vraag een offerte